Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

27.04.2009

Dňa 21. apríla 2009 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), zverejnením v Obchodnom vestníku (Ročník XVII, Číslo 75A, str. 187 - 201).

http://www.asfeu.sk/download.php?FNAME=1240840994.upl&ANAME=2009-04-27.zipSchéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)<//a></><//></><//></><//> v rámci operačného programu Výskum a vývoj je zameraná na prioritnú os 2 - Podpora výskumu a vývoja (opatrenie 2.1- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce a opatrenie 2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe) a prioritnú os 4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji (opatrenie 4.1 - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji a opatrenie 4.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji).

Účelom pomoci je podpora základného výskumu, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s cieľom rozšírenia, modernizácie výskumno-vývojovej základne, zefektívnenia systému podpory výskumu a vývoja, využitia výsledkov výskumu a vývoja v Spoločenstve, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest.

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) je zverejnená na adrese http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/d-lezite-dokumenty/ a v Obchodnom vestníku na adrese: http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r2&amp;amp;htm=http://www.justice.gov.sk/ovest/ov.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky