Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO

04.06.2013

Od dnešného dňa je pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu sprístupnený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutia počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Dĺžka jednej konzultácie je 1,5 h. Konzultácie začínajú od 11. júna 2013 a budú prebiehať v čase od 8.00 do 15.00 h.

Zamestnanci ASFEU v Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.

Výzva Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu je zameraná na rekonštrukciu, prípadne na rozširovanie objektov vysokých škôl a na modernizáciu ich vnútorného vybavenia a ústavov Slovenskej akadémie vied, ktoré majú priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní vzdelávacieho procesu.

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 2. júla 2013.

Vstup do Rezervačného systému:
www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky