Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/4.1/04-SORO (schéma štátnej pomoci)

05.09.2013

Pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy s názvom Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, (schéma štátnej pomoci) je sprístupnený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutí, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni od 30.09.2013 do 04.10.2013 (utorok, štvrtok). Dĺžka jednej konzultácie je 1,5 h. Zamestnanci ASFEU v Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.

Vstup do Rezervačného systému:

www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky