Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO

10.04.2013

Od dnešného dňa je pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja sprístupnený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutí, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Dĺžka jednej konzultácie je 1,5 h.

Zamestnanci ASFEU v Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.

Výzva Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja je zameraná na obnovu, budovanie a udržateľný rozvoj informačno-komunikačných technológií, výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia výskumu a vývoja na vysokých školách, vo výskumných inštitúciách a centrách.

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 6. mája 2013.

Vstup do Rezervačného systému:

www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky