Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj

12.02.2008

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku na zasadnutí dňa 21.1.2008 vzal na vedomie Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj s pripomienkami, ktoré boli následne do dokumentu zapracované.

Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj je základným podporným dokumentom operačného programu. Detailne rozpracováva operačný program, definuje merateľné ukazovatele na úrovni opatrení, skupiny oprávnených aktivít, oprávnené územia, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnených prijímateľov a použitie schémy štátnej pomoci.

Plné znenie Programového manuálu k Operačnému programu Výskum a vývoj môžu záujemcovia nájsť na adresách:

www.asfeu.sk/agentura/dolezite-dokumenty/dokumenty-k-strukturalnym-fondom/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky