Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku Operačného programu Výskum a vývoj

08.12.2008

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV), verzia 1.0, ktorá bola schválená dňa 1. 12. 2008.

Príručka pre prijímateľa NFP v rámci OPVaV je určená prijímateľom, ktorých usmerňuje pri príprave žiadostí o platbu, žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, stanovuje podmienky pre vypracovanie monitorovacích správ a podmienky pre informovanie a publicitu projektu na verejnosti. Príručka informuje prijímateľa o povinnosti umožňovania overenia na mieste realizácie projektu zo strany oprávnených osôb, ako aj o ukončení zmluvného vzťahu.

Prostredníctvom príručky prijímateľ získa informácie o potrebných dokladoch, ktoré bude povinný predkladať v priebehu realizácie projektu, ako aj kontaktné adresy pre zasielanie monitorovacích správ, žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, zasielanie žiadostí o platbu a sprievodnej dokumentácie.

Príručka pre príjmateľa OP VaV

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky