Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Príklady dobrej praxe – Prezentácia schválených projektov v rámci operačného programu Výskum a Vývoj

08.09.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj, Vás pozýva na podujatie s názvom Príklady dobrej praxe – Prezentácia schválených projektov konané pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja, ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra 2009 od 12 hod. v priestoroch agentúry na Hanulovej 5/B v Bratislave. Podujatie je určené pre všetkých záujemcov o finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, ako aj pre úspešných žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

Hlavný program dňa otvorí manažment agentúry predstavením jej činnosť za roky 2008 až 2009. Nasledujú prezentácie šiestich úspešných projektov zo strany prijímateľov nenávratného finančného príspevku. V rámci prezentácií budú predstavené projekty, ktoré prispejú k rozvoju slovenského výskumu a vedy, alebo ktoré skvalitnia informačné komunikačné technológie vysokých škôl na Slovensku. Plánovaná diskusia otvorí priestor na výmenu skúseností, podnetov a informácií.

Počas podujatia budú záujemcom k dispozícii manažéri odborov informovania a publicity, projektového manažmentu a monitoringu, ako aj manažéri riadenia výdavkov, s ktorými môžu konzultovať ďalšie možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na podujatí, Vás prosíme o zaslanie priloženej návratky.

Program podujatia

Návratka

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky