Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh v rámci výzvy OPVaV-2011/5.1/04-SORO

06.02.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 6. februára 2012 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) a jej príloh v rámci výzvy s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach. Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) v termíne od 13. februára 2012 do 27. februára 2012. Predmetom kontroly bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh. Počet poskytnutých konzultácií pre jedného žiadateľa je obmedzený na jednu návštevu v časovom rozpätí 1,5 hodiny.

Upozorňujeme žiadateľov, že predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh je zameraná výlučne na formálnu kontrolu žiadosti o NFP, nie obsahovú a uskutoční sa len v prípade, ak žiadateľ predloží papierovú verziu žiadosti o NFP vrátane príloh a zároveň dodrží stanovený termín rezervácie. Pracovník ASFEU má právo zrušiť osobnú konzultáciu pokiaľ tieto podmienky nebudú dodržané.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky