Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPVaV-2011/1.1/01-SORO

19.12.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 19. decembra 2011 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) a jej príloh k výzve s kódom OPVaV-2011/1.1/01-SORO vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach. Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 09. januára 2012 do 23. januára 2012. Predmetom kontroly bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh. Počet poskytnutých konzultácií pre jedného žiadateľa je obmedzený na jednu návštevu v časovom rozpätí 1,5 hodiny.

Upozorňujeme žiadateľov, že predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh je zameraná výlučne na formálnu kontrolu žiadosti o NFP, nie obsahovú a uskutoční sa len v prípade, ak žiadateľ predloží papierovú verziu žiadosti o NFP vrátane príloh a zároveň dodrží stanovený termín rezervácie. Pracovník agentúry má právo zrušiť osobnú konzultáciu pokiaľ tieto podmienky nebudú dodržané.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky