Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPVaV-2009/2.1/02-SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO

11.05.2009

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 11.05.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) a jej príloh k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2009/2.1/02-SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii. Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 18. mája 2009 do 29. mája 2009. Predmetom kontroly bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh. Počet poskytnutých konzultácií pre jedného žiadateľa je obmedzený na jednu návštevu v časovom rozpätí 1,5 hodiny.

Upozorňujeme žiadateľov, že predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh je zameraná výlučne na formálnu kontrolu žiadosti o NFP, nie obsahovú a uskutoční sa len v prípade, ak žiadateľ predloží papierovú verziu žiadosti o NFP vrátane príloh a zároveň dodrží stanovený termín rezervácie. Pracovník agentúry má právo zrušiť osobnú konzultáciu pokiaľ tieto podmienky nebudú dodržané.

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky