Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV O NFP V RÁMCI VÝZVY OPVaV-2009/2.2/03-SORO A OPVaV-2009/4.2/03-SORO

12.01.2010

dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev pre operačný program Výskum a vývoj, pre opatrenia 2.2 a 4.2 s kódom výziev OPVaV-2009/2.2/03-SORO a OPVaV-2009/4.2/03-SORO .

Seminár sa uskutoční dňa 19. januára 2009 od 10:00 hod., v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava (MHD : autobusy 20, 34, 83; električky 1, 5, 12 - zastávka Damborského) a bude zameraný na poskytnutie informácií týkajúcich sa obdobia prípravy Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Program seminára:

  • Postup pred vydaním Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP
  • Postup prípravy Zmluvy o poskytnutí NFP
  • Povinnosti prijímateľa vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP

 

Vzhľadom na predchádzanie možným problémom pri príprave Zmluvy o poskytnutí NFP je Vaša prítomnosť na predmetnom informačnom seminári žiaduca.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky