Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 16.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP V RÁMCI VÝZVY OPVaV-2008/4.2/01-SORO

16.10.2009

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci výziev pre operačný program Výskum a vývoj, pre opatrenie 4.2 s kódom výzvy OPVaV-2008/4.2/01-SORO .

Seminár sa uskutoční dňa 21. 10. 2009 o 10:00 hod., v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava (MHD : autobusy 20, 34, 83; električky 1, 5, 12 - zastávka Damborského) a bude zameraný na poskytnutie informácií, v súlade s aktuálnou Príručkou pre prijímateľa, ktoré sa týkajú implementácie schválených projektov.

Program seminára:

  • 10:00 – 10:45 Monitorovanie projektu (monitorovacie správy, overenie na mieste)
  • 10:45 – 11:30 Postup pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP
  • 11:30 – 12:00 Povinnosti Prijímateľa vyplývajúce zo Všeobecných zmluvných podmienok
  • 12:00 – 13:00 prestávka
  • 13:00 – 14:00 Procesy verejného obstarávania
  • 14:00 – 15:30 Finančné riadenie projektov

 

Vzhľadom na predchádzanie možným problémom pri realizácii projektu je Vaša prítomnosť na predmetnom stretnutí žiadúca.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky