Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Oznam pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v súvislosti s vydaním Aktualizácie č. 1 Metodického pokynu č. 3 k používaniu projektových ukazovateľov v rámci aktuálnych výziev OP Výskum a vývoj

28.05.2009

Vážení žiadatelia o nenávratný finančný príspevok,

vzhľadom na aktualizáciu Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013 si Vás dovoľujeme upozorniť, že v súčasnosti pri procese zadávania žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je funkcionalita ITMS nastavená nasledovne:

  1. Medzi použitými ukazovateľmi výsledku a dopadu projektu musí existovať jednoznačná logická súvislosť, pričom platí, že pre jeden projekt nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu.
  2. Ukazovateľ výsledku daného projektu musí byť priradený práve k jednej prioritnej téme. V prípade, ak je projekt relevantný pre dve a viac prioritných tém, musí byť pre každú prioritnú tému v projekte použitý iný ukazovateľ výsledku, pričom pre každú prioritnú tému v projekte musí byť definovaný minimálne jeden výsledkový ukazovateľ.
 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky