Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Odborný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj

06.05.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj Vás pozýva na odborný seminár k vyhláseným výzvam : OPVaV-2009/2.1/02-SORO, OPVaV-2009/4.1/02-SORO, OPVaV-2009/2.2/02-SORO, OPVaV-2009/4.2/02-SORO (energetika).

Termín a miesto konania :

14. máj 2009 o 10:00 hod. v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11.1, prízemie

Program : Finančná analýza a dopad na rozpočet a oprávnené výdavky projektu

Lektori : pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Odborný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzvach. Pozývame pracovníkov zodpovedných za prípravu a spracovanie finančnej analýzy v rámci aktuálnych výziev na opatrenia 2.1, 4.1 a 2.2, 4.2.

Účasť na seminári je bezplatná.

Potvrdenie Vašej účasti pošlite, prosím, na priloženej návratke

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky