Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Konferencia slovenských a českých vedcov pod záštitou ASFEU

15.04.2014

Aktuálne otázky výskumu a vývoja vo svetle podpory štrukturálnych fondov EÚ, vízie či úspechy excelentných pracovísk akademického a súkromného sektora. Tieto a ďalšie témy rezonovali na prvom ročníku odbornej konferencie Research Forum 2014. Záštitu nad podujatím prevzal Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). ,,Zmysel tohto podujatia umocnila účasť predstaviteľov významných pracovísk z Českej republiky. Som rád, že výmena skúseností a poznatkov z realizácie projektov, ktoré sú financované pomocou eurofondov, nabrala aj takýto česko-slovenský rozmer. Pevne verím, že podujatie, na ktorom sa stretli špičkové vedecké kapacity bude mať o rok ďalšie pokračovanie“, uviedol generálny riaditeľ ASFEU. Zástupcovia univerzít,  českých a slovenských výskumných ústavov sa zaoberali aj otázkami udržateľnosti centier výskumu a vývoja v dlhodobom horizonte.

Organizátorom Research Forum 2014 (Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie – efekty, príležitosti, riziká) bola Žilinská univerzita v Žiline, ktorá je zároveň prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Konferenciu pripravila v spolupráci s Výskumným centrom Žilinskej univerzity a s Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity. Podujatie sa konalo 9.-11. apríla 2014 vo Vysokých Tatrách.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky