Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Katolícka univerzita objavila stratený čas

06.11.2012

Kolektív pedagógov v spolupráci so študentmi Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorých inšpiruje ľudová kultúra a umenie, zriadil unikátne Centrum etnografie a umenia (C-ET-ART). Ide o jedinečné univerzitné pracovisko na Slovensku, ktorého bohatá študijná zbierka ponúka najaktuálnejší obraz o ľudovom umení vo vybraných lokalitách a zároveň pripomína tak trochu zabudnutú tradíciu. C-ET-ART je jeden z výsledkov projektu s názvom Objavovanie strateného v čase - Umenie a remeslá etnografického charakteru Liptova a Oravy, ktorý v rokoch 2009 až 2012 realizujú Katedra výtvarného umenia a Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU).

Folklór, kroje, karička, tkanie kobercov či fašiangy sú len zlomok materiálnych a duchovných artefaktov. „Našim cieľom bolo nazrieť do „starých truhlíc“, objavovať a ďalej rozvíjať etnografické bohatstvo ľudového a výtvarného umenia Liptova a Oravy. Úspešné zavŕšenie projektu potvrdilo, že existuje veľa spôsobov, ako osloviť súčasnú mladú generáciu pre obnovenie dialógu s minulosťou a vlastnou ľudovou kultúrou“, uviedla vedúca projektu Marta Bošelová z PF KU.

 

Autentické rozhovory, ukážky remeselných postupov, obliekanie krojov, zvukové nahrávky piesní, dobové fotografie aj darované originálne artefakty sa stali súčasťou študijnej zbierky. Centrum môže prispieť k skvalitneniu výučby na jednotlivých katedrách. „Podľa mienky mnohých opýtaných študentov bolo zriadenie takéhoto unikátneho pracoviska potrebné, pretože každý by mal poznať svoj pôvod, kultúru svojho národa. Podľa niektorých pedagógov centrum vytvára perspektívy pre ďalšiu spoluprácu nielen na úrovni katedier a fakúlt, ale tiež ďalších inštitúcií s univerzitou“, doplnila Marta Bošelová.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky