Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhláseným výzvam OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO v rámci operačného programu Výskum a vývoj

20.03.2015

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj organizuje dňa 26.03.2015 v priestoroch ASFEU v Bratislave informačný seminár k vyhláseným výzvam OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO s názvom Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK.

Vašu účasť potvrdzujte, prosím, do 25.3. na mail: katarina.sulokova@asfeu.sk.

 

Program seminára

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky