Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj v Bratislave

23.04.2012

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj pozýva prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj na informačný seminár. Cieľom seminára je informovať prijímateľov o zmenách v Príručke pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj.

Termín a miesto konania:

3. máj 2012 o 9:00 hod. - Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, Bratislava, konferenčná miestnosť 00.11, prízemie

Program:

  • Registrácia účastníkov (30 min. pred začiatkom seminára)
  • Podporná dokumentácia k projektu (personálna matica)
  • Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP
  • Procesy verejného obstarávania
  • Monitorovacie správy projektu
  • Merateľné ukazovatele
  • Kontrola projektu na mieste
  • Finančné riadenie – žiadosť o platbu

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na seminári, vyplňte pripojenú návratku a odošlite ju do 26. 04. 2012 na e-mailovú adresu: infoseminar@asfeu.sk.

Účasť na seminári je bezplatná. 

Návratka

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky