Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj

21.09.2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj organizuje informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z výziev s kódmi OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO v rámci operačného programu Výskum a vývoj.

Termín a miesto konania:

6. október 2011 o 09:30 hod. - Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11, prízemie

Program:

Povinnosti prijímateľa vyplývajúce z VZP, Procesy verejného obstarávania; Monitorovanie projektu (monitorovacie správy, merateľné ukazovatele, kontrola na mieste); Finančné riadenie – žiadosť o platbu; Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o NFP.

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Účasť na seminári je bezplatná.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky