Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár k výzve pre opatrenie 4.2

15.04.2009

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Opatrenie č. 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 30. marca 2009 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, Opatrenie č. 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.“

Termín a miesto konania :

27. apríl 2009 o 10:00 hod. – Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11.1, prízemie

Program : Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Podrobný opis projektu; Rozpočet a oprávnené výdavky; Finančná analýza.

Lektori : pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve. Pozývame záujemcov z vysokých škôl, SAV, štátnych inštitúcií výskumu a vývoja a mimovládnych organizácií výskumu a vývoja, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z Operačného programu Výskum a vývoj.

Účasť na seminári je bezplatná.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky