Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár k výzve pre opatrenie 2.2

15.04.2009

 

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Opatrenie č. 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 30. marca 2009 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, Opatrenie č. 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.“

Termín a miesto konania :

23. apríl 2009 o 14:00 hod. – Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

24. apríl 2009 o 10:00 hod. – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, poslucháreň č. 529, 5. poschodie

28. apríl 2009 o 10:00 hod. – Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Paulínska 16, 917 24 Trnava, malá aula

Program : Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Podrobný opis projektu; Rozpočet a oprávnené výdavky; Finančná analýza.

Lektori : pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve. Pozývame záujemcov z vysokých škôl, SAV, štátnych inštitúcií výskumu a vývoja a mimovládnych organizácií výskumu a vývoja, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z Operačného programu Výskum a vývoj.

Účasť na seminári je bezplatná.

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky