Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár k výzve OPVaV-2011/5.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o NFP - Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

21.12.2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 16. novembra 2011 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Pozývame záujemcov zo Slovenskej akadémie vied, verejných a štátnych vysokých škôl , aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Výskum a vývoj.

Termín a miesto konania:

12. január 2012 o 9:30 hod. - Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11, prízemie

Registrácia účastníkov je od 9:00 – 9:30 hod. Predpokladaný čas trvania seminára je 3,5 hodiny.

Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky.

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve.

Účasť na seminári je bezplatná, nie je potrebné sa vopred prihlásiť.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky