Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/5.1/03-SORO - Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

12.08.2009

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 29.6.2009 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu .

Termín a miesto konania: 25. august 2009 o 13:00 hod.Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky; Finančná analýza.

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve

Pozývame záujemcov z vysokých škôl a SAV, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci tretej vyhlásenej výzvy pre opatrenie 5.1 z operačného programu Výskum a vývoj.

Účasť na seminári je bezplatná.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky