Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/4.1/03-SORO - Podpora centier excelentnosti

18.08.2009

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 30. júla 2009 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Termín a miesto konania:

3. september 2009 o 10:00 hod. - Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11.1, prízemie

Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky; Finančná analýza

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve. Pozývame záujemcov z vysokých škôl, SAV, štátnych inštitúcií výskumu a vývoja a mimovládnych organizácií výskumu a vývoja, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať
o nenávratný finančný príspevok v rámci ďalšej vyhlásenej výzvy z operačného programu Výskum
a vývoj.

Účasť na seminári je bezplatná

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky