Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 31.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/2.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

09.11.2009

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj

 

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 30. októbra 2009 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Termín a miesto konania:

23. november 2009 o 13:00 hod. – Mestský úrad Prešov, Jarková ul. č. 74, 080 01 Prešov, 1. poschodie, zasadacia miestnosť

24. november 2009 o 9:30 hod. – NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

26. november 2009 o 9:30 hod. – Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity , Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina, budova B, 1. poschodie, č. dverí 106

27. november 2009 o 10:00 hod. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, aula

Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve

Pozývame záujemcov, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Výskum a vývoj.

Účasť na seminároch je bezplatná

 

 

typo3/?aktualita=221

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky