Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/2.2/03-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

14.05.2009

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 28. apríla 2009 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, o patrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Termín a miesto konania:

2. jún 2009 o 10:00 hod. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave , Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, kino OKO

8. jún 2009 o 14:00 hod. - Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Hlavná budova -poslucháreň P25 - prízemie

9. jún 2009 o 9:00 hod. - Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, miestnosť B 8,

Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve

Pozývame záujemcov z malých (vrátane mikropodnikov) a stredných podnikov a veľkých podnikov , aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Výskum a vývoj.

Účasť na seminároch je bezplatná

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky