Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár k výzve 5.1

27.02.2008

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 25.februára 2008 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 5.1. – Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Termín a miesto konania: 7. marec 2008 o 13.00 hod., Technická univerzita vo Zvolene, prednášková miestnosť B 8 (prízemie)

Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok (podrobný opis projektu, rozpočet, oprávnené výdavky)

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve. Pozývame záujemcov z vysokých škôl a SAV aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci prvej vyhlásenej výzvy z Operačného programu Výskum a vývoj.

Informačný seminár k tejto výzve bude organizovaný len jeden.

Účasť na seminári je bezplatná.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky