Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačný seminár k výzve 2.1 OP VaV

26.05.2008

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 20. mája 2008 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Termín a miesto konania :

4. jún 2008 o 13.00 hod na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina, prednášková miestnosť č. 204

5. jún 2008 o 10.00 hod na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2

041 80 Košice , historická aula rektorátu - 1. poschodie

11. jún 2008 o 13.00 hod. v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 76 Nitra

Program : Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky; Finančná analýza.

Lektori : pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve. Pozývame záujemcov z vysokých škôl, SAV, štátnych inštitúcií výskumu a vývoja a mimovládnych organizácií výskumu a vývoja, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci ďalšej vyhlásenej výzvy z Operačného programu Výskum a vývoj.

Účasť na seminári je bezplatná.  

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky