Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 26.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačné semináre pre prijímateľov NFP v rámci OP Výskum a vývoj – vo Zvolene, v Košiciach a v Žiline

24.04.2012

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj pozýva prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj na informačné semináre. Cieľom seminárov je informovať prijímateľov o zmenách v Príručke pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj.

Termín a miesto konania:

 • 9. máj 2012 o 10:00 hod. – Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, T. G. Masaryka 24, Zvolen, prednášková miestnosť B8, prízemie
 • 10. máj 2012 o 9:00 hod. – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice, Aula Maxima
 • 11. máj 2012 o 9:00 hod. – Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, Žilina, Veľký Diel, budova AF, Aula 5

 Program:

 • Registrácia účastníkov (30 min. pred začiatkom seminára)
 • Podporná dokumentácia k projektu (personálna matica)
 • Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP
 • Procesy verejného obstarávania
 • Monitorovacie správy projektu
 • Merateľné ukazovatele
 • Kontrola projektu na mieste
 • Finančné riadenie – žiadosť o platbu

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na seminároch, vyplňte pripojenú návratku a odošlite ju do 30. 04. 2012 na e-mailovú adresu: infoseminar@asfeu.sk.

Účasť na seminároch je bezplatná. 

Návratka

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky