Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačné semináre pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj za výzvy OPVaV-2009/2.2.04-SORO, OPVaV-2009/2.2.05-SORO, OPVaV-2009/4.2.04-SORO, OPVaV-2009/4.2.05-SORO

02.12.2010

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj organizuje informačné semináre pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj za výzvy OPVaV-2009/2.2.04-SORO, OPVaV-2009/2.2.05-SORO, OPVaV-2009/4.2.04-SORO, OPVaV-2009/4.2.05-SORO

Termín a miesto konania:

9. december 2010 o 10:00 hod. - Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11, prízemie

14. december 2010 o 9:30 hod. – Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica, Veľká konferenčná sála – prízemie, Boženy Němcovej  5, 042 00 Košice

15. december 2010 o 9:00 hod. – Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina, budova A, 1. poschodie, miestnosť č. A 123

Program:

Monitorovanie projektu (monitorovacie správy, merateľné ukazovatele, Kontrola/audit realizácie projektu  na mieste); Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o NFP; Procesy verejného obstarávania; Finančné riadenie – žiadosť o platbu, systémy financovania

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Vzhľadom na úspešnú realizáciu Vášho projektu je Vaša prítomnosť na predmetných seminároch žiaduca, z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie Vašej účasti na seminári v Bratislave e-mailom do 7.12.2010 a na seminároch v Košiciach a Žiline e-mailom do 10.12.2010 na adresu: andrea.ostrihonova@asfeu.sk

Účasť na seminároch je bezplatná

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky