Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačné semináre k výzve OPVaV-2011/2.2/07-SORO na predkladanie žiadostí o NFP Podpora výskumno-vývojových centier pre OP Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

26.05.2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 28. apríla 2011 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Termíny a miesta konania:

7. jún 2011 o 9:00 hod. Košice -  Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica, Veľká konferenčná sála – prízemie, Boženy Němcovej 7, 042 00 Košice

9. jún 2011 o 9:00 hod. Zvolen  - Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen – poslucháreň B8

15. jún 2011 o 9:00 hod. Žilina  - Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina, budova B, 2. poschodie, miestnosť č. B 204

Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov, partnerov; Rozpočet a oprávnené výdavky.

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve.

Pozývame záujemcov zo súkromného sektora, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Výskum a vývoj.

Účasť na seminári je bezplatná.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky