Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 16.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačné semináre k výzve OPVaV-2011/1.1/01-SORO na predkladanie žiadostí o NFP Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

11.11.2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2011/1.1/01-SORO vyhlásenej 17. októbra 2011 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

Pozývame záujemcov z výskumných organizácií, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Výskum a vývoj.

Termíny a miesta konania:

23. november 2011 o 9.30 hod. Žilina - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Kongresová sála Úradu ŽSK, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

24. november 2011 o 9.30 hod. Košice - Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica, Veľká konferenčná sála – prízemie, Boženy Němcovej 7, 042 00 Košice

25. november 2011 o 9.30 hod. Zvolen - Technická univerzita vo Zvolene, poslucháreň B8, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Registrácia účastníkov je od 9.00 do 9.30 hod. Predpokladaný čas trvania seminára je 3 hodiny.

Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky.

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve.

Účasť na seminári je bezplatná, nie je potrebné sa vopred prihlásiť.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky