Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informačné semináre k výzvam OPVaV-2009/2.1/02-SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO

11.03.2009

Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásených 27. februára 2009 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, o patrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce; o patrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Termín a miesto konania :

19. marec 2009 o 14:00 hod. na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina, budova B, prednášková miestnosť č. 205

20. marec 2009 o 10:00 hod. v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11.1, prízemie

Program : Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky; Finančná analýza

Lektori : pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačné semináre sú určené pre úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2008/4.1/01-SORO

Účasť na seminároch je bezplatná

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky