Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO

11.09.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

OPVaV-2013/1.1/02-SORO
Názov výzvy: Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

SÚHRNNÉ VÝSLEDKY ODBORNÉHO HODNOTENIA ŽIADOSTÍ O NFP

 

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia

Počet žiadostí o NFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia

Počet žiadostí o NFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia

43

42

1*


*1 žiadosť o NFP bola na základe usmernenia RO doručeného ASFEU listom č. 2013-254/39206:7-359 zo dňa 21.08.2013 vylúčená z ďalšieho schvaľovacieho procesu z dôvodu nesplnenia podmienok kritérií oprávnenosti, keďže žiadateľ nezdokladoval vlastnícky alebo iný právny vzťah oprávňujúci ho užívať všetky nehnuteľnosti (stavebné objekty a pozemky), na/v ktorých má byť projekt realizovaný.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky