Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO

21.06.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

OPVaV-2011/5.1/04-SORO
Názov výzvy:
Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Celkový počet žiadostí o NFP

21

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

17

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

17

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

4

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

2

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

2

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky