Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2011/1.1/01-SORO

13.06.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/1.1/01-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

OPVaV-2011/1.1/01-SORO
Názov výzvy: Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

 

Celkový počet žiadostí o NFP

90

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

81

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

78

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

9

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

4

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

5

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky