Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2015/3.1/01-SORO

03.09.2015

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2015/3.1/01-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

OPVaV-2015/3.1/01-SORO
Názov výzvy:
Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Celkový počet žiadostí o NFP

27

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

26

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

24

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

1

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

0

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

1

 

 

 

 

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky