Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO

03.09.2015

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

OPVaV-2015/1.1/03-SORO

Názov výzvy: Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Celkový počet žiadostí o NFP

49

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

48

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

42

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

1

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

0

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

1

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky