Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 30.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO

16.12.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO, ktorá bola zameraná na podporu sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Názov výzvy:
PODPORA CENTIER EXCELENTNOSTI NADNÁRODNÉHO VÝZNAMU A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝSKUMU

Celkový počet žiadostí o NFP

8

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

8

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

8

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

0

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

0

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

0

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky