Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

30.10.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO, ktorá bola zameraná na podporu infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Názov výzvy:
Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

 

Celkový počet žiadostí o NFP

19

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

17

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

17

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

2

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

0

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

2

 

 

 

 

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky