Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO

23.08.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

OPVaV-2013/1.1/02-SORO
Názov výzvy:
Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

 

Celkový počet žiadostí o NFP

46

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

43

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

39

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

3

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

0

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky