Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 26.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výmene vzorových formulárov príloh k Žiadosti o NFP, formulára Žiadosti o NFP, Zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP v rámci výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO

14.11.2011

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO s názvom Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, že z dôvodu duplicitného textu: „vyhlasujem, že budem,  resp. nebudem počas implementácie projektu na činnosti súvisiace s realizáciou projektu uplatňovať odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení“  v prílohe č. 5 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (vzorový formulár č. 1.04) a v prílohe č. 6 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (vzorový formulár č. 1.05) je príloha č. 5 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (vzorový formulár č. 1.04) zrušená.

V súvislosti so zrušením prílohy č. 5 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (vzorový formulár č. 1.04) boli následne povinné prílohy k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok prečíslované podľa poradia a zároveň boli aktualizované nasledovné dokumenty: formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - príloha č. 2 k výzve OPVaV-2011/1.1/01-SORO, Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok - príloha č. 3 k výzve OPVaV-2011/1.1/01-SORO a prílohy č. 5 až č. 17 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, t.j. vzorové formuláre č. 1.04 až č. 1.12.

Aktualizácia uvedených dokumentov nemá vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizované dokumenty nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky