Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výmene prílohy v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2011/2.2/07-SORO

22.06.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prílohách k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2011/2.2/07-SORO bola vymenená nasledovná príloha:

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP:

  • 3.02 Rozpočet projektu

V rozpočte projektu bola v súlade s prílohou k výzve č. 4 Zoznam oprávnených výdavkov do hlavnej položky „Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky“ zaradená ďalšia položka 3.4. „Dodávka služieb - personálne výdavky“.

Uvedená výmena prílohy nemá vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument (najprv uložiť, potom otvoriť)

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky