Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výmene prílohy k výzve OPVaV-2009/4.2/03-SORO

15.05.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o výmene prílohy k zverejnenej výzve v rámci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).

V prílohe č.3 k výzve bol vymenený Formulár č. 3.03 Čestné vyhlásenie – príloha č. 5 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Vo vyššie uvedenej prílohe bol v bode č. 12 pôvodný text doplnený o odkaz č. 5 pod čiarou.

12. na majetok organizácie (príslušné pozemky a stavby, na ktorých sa má projekt realizovať) nebolo zriadené záložné právo v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov [5] .

Odkaz č. 5 pod čiarou: relevantné len v prípade, že je predmetom projektu realizácia stavebných prác

Aktuálny dokument nájdete tu

 

 


[5] relevantné len v prípade, že je predmetom projektu realizácia stavebných prác

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky