Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 16.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výmene príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2009/4.1/03-SORO

07.10.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o výmene príloh k žiadosti o NFP v rámci výzvy OPVaV-2009/4.1/03-SORO

V rámci prílohy č. 3 k uvedenej výzve bola vymenená:

· príloha č. 1 k žiadosti o NFP – Opis projektu

Tabuľku E2 v prílohe č. 1 k žiadosti o NFP – Opis projektu nebolo možné posúvať a plynule premiestňovať resp. pri rozširovaní tabuľky E1 sa tabuľka E2 svojvoľne premiestňovala do tabuľky F1. V aktualizovanej prílohe č. 1 k žiadosti o NFP – Opis projektu bola pôvodná tabuľka E2 nahradená novovytvorenou tabuľkou E2, čím bol uvedený nedostatok odstránený.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

V rámci prílohy č. 3 k uvedenej výzve bola vymenená:

· príloha č. 13D k žiadosti o NFP – Tabuľka prepočtu výstupov 3.07D

V rámci tabuľky 13D nebolo možné zobraziť celý text niektorých polí v stĺpci B – „I. Autor/spoluautor publikácie, typ publikačného výstupu, názov publikačného výstupu, vydavateľstvo, rok, strana/počet strán, ISBN/ISNN“. Pri dlhšom texte sa dané pole nerozširovalo podľa rozsahu textu, ale sa zobrazovala iba určitá časť textu. Ak bola vypisovaná celá bibliografia, veľkosť bunky sa neprispôsobovala formátu a veľkosti vloženého textu, čím bol celý údaj zobrazený len obmedzene.

V aktualizovanej prílohe č. 13D k žiadosti o NFP – Tabuľka prepočtu výstupov 3.07D bola pôvodná tabuľka 3.07D nahradená novovytvorenou tabuľkou 3.07D, čím bol uvedený nedostatok odstránený.

Uvedené opravy textu nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky