Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o výmene formulára Žiadosti o NFP, Zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP a vzorového formulára č. 1.09 „Čestné vyhlásenie“ v rámci výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO

24.10.2011

Upozorňujeme žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO s názvom Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, že v súvislosti so spustením novej verzie ITMS bol aktualizovaný formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - príloha č. 2 k výzve OPVaV-2011/1.1/01-SORO. Zároveň si žiadateľov dovoľujeme informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 3 k výzve Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v bode 13, 15 a 18. V nadväznosti na Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok upozorňujeme na opravu chyby v písaní vo vzorovom formulári č. 1.09 Cestne vyhlásenie – príloha č. 13 k žiadosti o NFP (Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie je financovanie stavebných činností). 

Aktualizácia uvedených dokumentov nemá vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizované dokumenty nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky