Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave povinnej prílohy č. 3.11 k Žiadosti o NFP k výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO

24.09.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave povinnej prílohy č. 3.11 k Žiadosti o NFP k výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO.

Na základe podmienok definovaných v predmetnej výzve – časť 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa boli v prílohe upravené kritéria pre splnenie podmienok oprávnenosti výskumnej organizácie.

Zdôvodnenie Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ:

Touto zmenou ASFEU zosúladila podmienky uvedené v texte výzvy s textom povinnej prílohy č. 3.11 Čestné vyhlásenie - kritériá Výskumnej organizácie k Žiadosti o NFP.

Príloha č. 3.11 – Čestné vyhlásenie partnera o splnení kritérií pre výskumnú organizáciu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky