Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre výzvu: OPVaV-2008/5.1/01-SORO

09.05.2008

V prílohe č.2 „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK)“ podpoložku 3.2.3 Finančný manažér

vypustiť uvedenú podpoložku a

prečíslovať následné podpoložky:

3.2.3 Projektový manažér

3.2.4 ...Iné (doplniť)

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky