Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní vo výzve OPVaV-2011/4.2/07-SORO Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

08.07.2011

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v texte Úplného znenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaV-2011/4.2/07-SORO Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

  • Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaV-2011/4.2/07-SORO:

V Úplnom znení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola v bode č. 3 OPRÁVNENÉ AKTIVITY vykonaná nasledovná oprava na strane 4:

pôvodný text :

Jeden oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 1 projekt na priemyselný (aplikovaný) výskum a maximálne jeden projekt na experimentálny vývoj. V prípade, že žiadateľ v žiadosti o NFP nedodrží povolenú minimálnu, resp. maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku na projekt stanovenú v tejto výzve, bude táto žiadosť o NFP vylúčená zo schvaľovacieho procesu. V prípade, že žiadateľ predloží viac žiadostí o NFP ako je povolené v tejto výzve, budú všetky predložené žiadosti o NFP daného žiadateľa vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

opravený text:

Jeden oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 1 projekt na priemyselný (aplikovaný) výskum a maximálne jeden projekt na experimentálny vývoj. V prípade, že žiadateľ v žiadosti o NFP nedodrží povolenú minimálnu, resp. maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku na jedného žiadateľa stanovenú v tejto výzve, bude táto žiadosť o NFP vylúčená zo schvaľovacieho procesu. V prípade, že žiadateľ predloží viac žiadostí o NFP ako je povolené v tejto výzve, budú všetky predložené žiadosti o NFP daného žiadateľa vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

Uvedená oprava textu nemá vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky