Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 26.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní vo výzve OPVaV-2011/2.2/07-SORO

19.05.2011

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v texte Úplného znenia výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaV-2011/2.2/07-SORO Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

  • Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaV-2011/2.2/07-SORO:

V Úplnom znení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola v bode č. 12. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTOVANIA POMOCI vykonaná nasledovná oprava na strane 11:

pôvodný text :

V prípade osobného doručenia alebo doručenia kuriérom je potrebné žiadosť o NFP doručiť do podateľne ASFEU najneskôr do 1. 8. 2011. V prípade poštovej prepravy za dátum doručenia žiadosti o NFP bude považovaný dátum poštovej pečiatky15 na vonkajšom obale zásielky.

opravený text:

V prípade osobného doručenia je potrebné žiadosť o NFP doručiť do podateľne ASFEU najneskôr do 1. 8. 2011.
V prípade predkladania žiadosti o NFP poštou/kuriérom sa za deň jej doručenia považuje dátum odovzdania žiadosti
o NFP na takúto prepravu. V prípade poštovej prepravy za dátum doručenia žiadosti o NFP bude považovaný dátum poštovej pečiatky15 na vonkajšom obale zásielky.

Uvedená oprava textu nemá vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky